پایان نامه ارزیابی عوامل مؤثر بر ریسک امنیتی در سیستم های اطلاعاتی

پایان نامه شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای مؤثر بر توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در ادارات و شرکت‌های دولتی استان سیستان و بلوچستان

پایان نامه تأثیر قابلیت‌های‌ سیستم‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین بر کسب مزیت رقابتی

پایان نامه : نیاز به بررسی وضعیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه تولید کنندگان، مدیران، حسابرسان شرکت

پایان نامه ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی: عوامل موثر بر کیفیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

پایان نامه ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی: بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه رابطه فراوانی بند‌های گزارش حسابرس با عدم‌تقارن اطلاعاتی

پایان نامه تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود

پایان نامه آزمون محتوای فزاینده اطلاعاتی اجزای ارزش افزوده اقتصادی

پایان نامه مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی رفتاری

پایان نامه  ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

پایان نامه بررسی وضعیت سیستم­های اطلاعات مدیریت کتابخانه­های مرکزی

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رابطه بین نوسانات غیر سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارزیابی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان (ERP)با بهره گرفتن از سیستم استنتاج فازی